Citate

Poporul nu este numai o forță ce creează toate valorile materiale. El este singura și inepuizabila sursă de valori spirituale, el este primul filozof și poet, ca timp, frumusețe și genialitate a creației, creator al tuturor marilor poeme, al tuturor operelor dramatice ale pământului și al celei mai mari dintre ele – istoria culturii mondiale

Maxim gorky

Productia capitalista nu dezvolta deci tehnica si combinarea procesului social de productie, decat sapand in acelasi timp izvoarele oricarei avutii: pamantul si muncitorul

Marx, Capitalul vol I

Capitalismul contemporan, exprimându-ne în limbajul diplomaților pașnici, e un bandit, e un trust banditesc; el nu mai este vechiul capitalism din epoca timpurilor normale; el realizează profituri de sute de procente, folosind situația sa monopolistă pe piața mondială

Lenin, raportul de activitate politică al c.c la congresul al x-lea

Libertatea este un cuvant maret, dar sub steagul libertatii industriei au fost duse razboaiele cele mai pradalnice, sub steagul libertatii muncii a fost jefuita muncitorimea

Lenin, Ce-i de făcut?

Toate mişcările de pînă acum au fost mişcări ale unor minorităţi sau în interesul unor minorităţi. Mişcarea proletară este mişcarea independentă a imensei majorităţi, în interesul imensei majorităţi.

Marx, engels, manifestul partidului comunist

Mizeria religioasă este expresia mizeriei reale și totodată protestul împotriva mizeriei reale

Marx, Contributii la critica filozofiei hegeliene a dreptului

Fara indoiala, arma criticii nu poate inlocui critica armelor, forta materiala trebuie rasturnata tot printr-o forta materiala, dar si teoria devine o forta materiala de indata ce cuprinde masele

Marx, Contributii la critica filozofiei hegeliene a dreptului

Filozofii nu au făcut decît să interpreteze lumea în diferite moduri; important este însă de a o schimba.

MARX, Teze despre feuerbach

Fiecare pas facut de miscarea reala este mai important decat o duzina de programe

Marx

Fără teorie revoluţionară nu poate să existe nici mişcare revoluţionară.

lenin, ce-i de făcut?

Nimeni mai mult decât mine nu urăște vărsarea de sânge. Dar pentru a-l împiedica să se verse în valuri, vă îndemn să vărsați câteva picături.

Jean-paul marat

Unde este multă bogăție, virtutea este privită cu oroare. În țările corupte de lux, nici talentul nu este privit ca un mijloc de a fi util patriei, ci ca un mijloc de a aduna averi. Într-o atare stare de lucruri, libertatea nu este decât o simplă himeră și legile nu sunt decât un instrument de opresiune.

maximilien de robespierRe

Voi n-ați făcut deci nimic pentru fericirea publică, dacă toate legile voastre, toate instituțiile voastre nu tind să distrugă această prea mare inegalitate a bogățiilor.

maximilien de robespierRe

Tot ce produce pământul cultivat prin munca și sudoarea feții voastre, tot ce arați, tot ce secerați ajunge bunul nobililor..; pentru ei plantați viile, pentru ei creșteți vitele, iar vouă vă rămâne suferința, foamea și robia.

Gheorghe doja

Propaganda trebuie să lămurească de-asemenea experiența revoluțiilor precedente, în cursul cărora contrarevoluția a sprijinit opoziția cea mai apropiată de partidul cel mai revoluționar, cu scopul de a zdruncina și răsturna dictatura revoluționară, deschizând astfel drumul victoriei ulterioare totale a contrarevoluției, a capitaliștilor și moșierilor.

Lenin, raportul de activitate politică al c.c la congresul al x-lea

Poți deveni comunist numai atunci când îți îmbogățești memoria prin cunoașterea tezaurului de cunoștințe pe care le-a adunat omenirea [..] Dacă un comunist s-ar gândi să se laude cu comunismul său pe baza concluziilor gata primite, fără să depună o muncă din cele mai serioase, cele mai grele, cele mai mari, fără să analizeze faptele față de care trebuie să aiba o atitudine critică, un astfel de comunist ar fi vrednic de plâns

Lenin, Sarcinile Uniunilor Tineretului

În societatea burgheză, munca vie nu este decît un mijloc pentru a spori munca acumulată. În societatea comunistă, munca acumulată nu este decît un mijloc pentru a lărgi, a îmbogăţi, a uşura procesul de viaţă al muncitorilor.

Marx, Engels, Manifestul Partidului Comunist

Armata este cel mai anchilozat instrument de sprijinire a vechiului regim, cel mai sigur reazem al disciplinei burgheze, cel mai docil instrument de sprijinire a dominației capitalului, de menținere și de cultivare a supunerii oarbe și a subordonării oamenilor muncii față de capital

Lenin, Revoluția proletară și renegatul Kautsky

Marxismul este incompatibil cu naționalismul, fie el chiar cel mai „echitabil”, cel mai „curățel”, mai subtil și mai civilizat.

Lenin, Note critice în problema națională

Atunci cînd muncitorii sînt de acord între ei, cînd sînt solidari și urmăresc un singur scop, ei sînt infinit mai puternici decît cei bogaţi.

ENGELS

Cea mai mare și mai gravă greșeală pe care ar putea s-o facă un marxist ar fi să creadă că masele populare de milioane și milioane, osândite de întreaga societate contemporană să trăiască în întuneric, ignoranță și prejudecăți, se pot smulge din întuneric numai pe linia directă a educației pur marxiste

Lenin, Despre însemnătatea materialismului militant

Pentru a nu trăda socialismul, noi trebuie să sprijinim orice răscoală împotriva dușmanului nostru principal, burghezia din statele mari, dacă aceasta nu este o răscoală a clasei reacționare. Refuzând să sprijinim răscoala regiunilor anexate, noi, în mod obiectiv, devenim anexioniști.

Lenin, Bilanțul discuției asupra autodeterminării

Capitalul este muncă defunctă, care, asemenea unui vampir, capătă viaţă numai absorbind muncă vie şi trăieşte cu atît mai mult, cu cît absoarbe mai mult.

Marx, Capitalul vol I

Proletariatul, numai după ce va fi dezarmat burghezia, va putea, fără a trăda misiunea sa istorică mondială, să arunce orice arme în general la fier vechi, și proletariatul, fără îndoială, o va face, dar numai atunci, și în niciun caz înainte.

Lenin, Programul militar al revoluției proletare

Problema fundamentală a oricărei revoluții este problema puterii în stat.

Lenin, Despre dualitatea puterii

Este natural ca un liberal să vorbească despre „democrație” în general. Un marxist, însă, niciodată nu va uita să pună întrebarea „pentru care clasă”?

Lenin, Revoluția proletară și renegatul Kautsky

Atitudinea unui partid politic față de greșelile lui, este unul din cele mai importante și cele mai sigure criterii pentru a judeca dacă partidul este serios și dacă-și îndeplinește în fapt îndatoririle sale față de clasa sa și față de masele celor ce muncesc. A recunoaște deschis greșeala sa, a descoperi cauzele ei, a analiza situația care i-a dat naștere, a examina cu atenție mijloacele de îndreptare a greșelii, iată semnul unui partid serios, iată ce înseamnă pentru el a-și îndeplini îndatoririle, a educa și a învăța clasa, și apoi și masele.

Lenin

Exemplul Republicii Sovietice le va sta mult timp în față [proletarilor din toate țările]. Republica noastră socialistă a Sovietelor va sta ferm ca o făclie a socialismului internațional și ca un exemplu pentru toate masele muncitoare. Acolo – încăierări, război, vărsare de sânge, milioane de victime, exploatare capitalistă; aici – o adevărată politică de pace și o Republică socialistă a Sovietelor.

Lenin
Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe